Gelişim ERP

 

 

- Satış Sipariş Yönetimi
- Teklif Yönetimi
- Maliyet Yönetimi
- Stok ve Üretim Maliyet Raporları
- İthalat - İhracat Yönetimi
- Stok Yönetimi
- Fiyat Listesi Yönetimi
- Müşteri - Tedarikçi Yönetimi
- Satış Bütçesi Yönetimi
- İç ve Fason Üretim Yönetimi
- Satınalma ve Onaylama Sistemi

 

 

Gelişim ERP Temel Şema

İşlemler

 
Teklif İşlemleri

  Teklif Düzenle
  Teklif Onayla


Stok Rezervasyonu
  Rezervasyon Düzenleme
 
Stok Satış

  Sipariş Düzenleme
  Sipariş Dökümü
  Sipariş Kapatma
  İrsaliye Düzenleme
  İrsaliye Dökümü
  Fatura Düzenleme
  Fatura Dökümü
 

Stok Satış İade
  İade İrsaliye Girişi
  İade Fatura Girişi


Satınalma
  Satınalma Düzenleme
  Satınalma Onay/Rapor
  Satınalma Kapatma

Stok Alış Fatura Belge
  Stok Alış Belgesi Düzenleme
  Fatura Belge Listeleme

Stok Alış İade
  İade İrsaliye Girişi
  İade Fatura Girişi

Sayım
  Sayım Onay ve Depo Girişi

Stok Sarf Kaydı
  Stok Sarf Kaydı Düzenleme

Muhasebe

Mahsup Fişi İşlemleri
  Mahsup Fiş Girişi
  Mahsup Fiş Düzenleme

Kasa Fişi İşlemleri
  Kasa Fişi Girişi
  Kasa Fişi Düzeltme
 
Fiş İşlemleri
  Fiş Kopyalama
  Fiş Tarih Değiştirme

Çek İşlemleri
  Çek Alış Bordrosu Düzenleme

Gelir Faturası

Müşteri/Satıcı İnceleme

  Müşteri Bilgileri İncelleme
  Satıcı Bilgileri İnceleme

Müşteri/Satıcı Düzenleme
  Müşteri Kaydı Düzenleme
  Satıcı Kaydı Düzenleme

Üretim Malzemesi
  Üretim Malzemesi Düzenleme
  Üretim Malzemesi Kopyalama ve Listeleme

Stok Transferleri
  Stok Transfer Düzenleme
  Depo Transferi Düzenleme
  Müşteri Numune Gönderimi

Üretim
  Üretim Girişi
  Fason Birim Fiyat Düzenleme
  Üretim Kapatma
  Üretim ve Satınalma Depo Girişi

Maliyet
  Stok Haraket Analizi
  Stok Ekstre Düzeltme
  Maliyet Hesaplama

Raporlar

Satış ve Pazarlama
  Müşteri Raporu
  Sektörel Rapor
  Stok Raporu
  Sipariş Takip Listeleri
  Rezervasyon Listesi
  Satış Analizleri

Satınalma
  Satınalma Durum Listesi
  Satınalma Listesi

Üretim
  Üretim Listesi
  Üretim Maliyetleri Listesi
  Üretim Malzeme Maliyetleri Listesi

Stok Transfer Listesi

Alış Belgeleri
  Maliyet Dağılım Listesi
  Satıcı Stok Alış Raporu

Muhasebe
  Muavin Raporu
  Mizan Reporu
  Fiş Dökümü

Döviz Kurları

İhracat Malzeme Listesi

 
Stok

Stok Miktar Listesi
Stok Miktar Hareketleri
Stok Ekstresi


Tarihsel Stok Durumu
  Dönem Sonu Stok Durumu
  Stok Hareket Analizi
  Tarih Aralığı ile Stok Durumu

Stok Giriş-Çıkış Listeleri
  Giriş Detay Listesi
  Çıkış Detay Listesi

Stok Devir Hızı ve Bekleme Süresi Analizi
Min Stok Seviye Takip


Muhasebe
  Muhasebe Sabitleri
  Hesap Planı Tanımları
  Hesap Grupları Tanımlama


Yönetim
  Kullanıcı Tanımlama
  Kullanıcı Menüleri
  Şifre Değiştirme